Regisztráció
Karbantartó villanyszerelő
Jelentkezés adatlap adatainak átemelésével
Név
Születési adatok
Elérhetőségek
Lakcím

Végzettség
Kötelező egy végzettséget legmagasabb iskolai végzettségként megjelölni!
Kötelező egy végzettséget legmagasabb iskolai végzettségként megjelölni!

Nyelvtudás

Munkatapasztalatok

Pozícióval kapcsolatos információk
A munkába állás várható időpontjának megadása kötelező!
Fájl feltöltés
{{file.name}} {{file.size}}
*
Legalább egy file feltöltése kötelező!
Adatkezelési nyilatkozat
Válassza ki, hogy milyen formában engedélyezi adatainak kezelését és a nyilatkozat elolvasását követően véglegesítse a regisztrációját!
Az adatkezelési nyilatkozat elfogadása nélkül sajnos nem regisztrálhat adatbázisunkba!

Állásjelentkezéssel kapcsolatos adatkezelési tájékoztatás


A Nolato Magyarország Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Jánossomorjai u. 3.; cégjegyzékszám: 08-09-005462, továbbiakban: „ Adatkezelő”), valamint az Adatkezelő leányvállalatai (Nolato EMC Kft. vagy a Nolato Romania Srl.) álláspályázatára jelentkező személy, az Adatkezelő honlapján vagy személyesen leadott álláspályázat jelentkezésével önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő, valamint az adott leányvállalata személyes adatait kezelje.

Személyes adatait a mindenkori jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, bizalmasan kezeljük.

Kezelt adatok köre:

Az álláspályázatban, valamint a csatolt iratokban (önéletrajz, motivációs levél) szereplő minden személyes adatát (jelentkező neve, születési dátuma, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, stb.) kezeljük. Személyes adatai külön kérésére módosíthatjuk, kiegészítjük, vagy töröljük.

Adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja, illetve a 2016/679/EU rendelet 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján a jelentkezők önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást a felhasználó a honlap használatával vagy nyilatkozat kitöltésével, külön check-box-ok jelölésével, illetve a személyes adatai önkéntes megadásával biztosítja az Adatkezelő részére.

A jelentkezők bármikor jogosultak írásban vagy e-mailben (az Adatkezelő lenti elérhetőségeire küldött üzenetben) visszavonni hozzájárulásukat. A nyilatkozat vonatkozhat a teljes adatkezelésre vagy annak pályázat utáni meghosszabbítására.

Adatfeldolgozás, adattovábbítás, adatok megismerhetősége:

A személyes adatok feldolgozását, azaz a pályázatok során benyújtott jelentkezések kezelését az EVOLUTION CONSULTING KFT. (székhely: 3531 Miskolc, Báthory István utca 12.; cégjegyzékszám: 05-09-014424, továbbiakban: „ Adatfeldolgozó”), mint az általa fejlesztett informatikai rendszer működtetője végzi. Az Adatkezelő a tudomására jutott személyes adatokat ezen kívül harmadik személyek számára – törvényben meghatározott eseteken kívül – nem adja át, nem továbbítja, azokat nem teszi nyilvánosan elérhetővé.

Az Adatkezelő kiszervezés útján ellátja a fent megjelölt leányvállalatai részére a pályázatokkal kapcsolatos előszűrést, részben a kapcsolattartást, valamint az adatok tárolását.

A személyes adatokat az Adatkezelőnél, valamint a leányvállalatainál a kiválasztási folyamatban szereplő személyek, az Adatfeldolgozónál pedig a technikai támogatásban részt vevő személyek ismerhetik meg.

Személyes adatainak kezelése:

Jelentkezését kizárólag az álláspályázat keretében kezeli az Adatkezelő, illetve az esetlegesen érintett leányvállalata. Jelentkezésekor azonban hozzájárulást adhat arra, hogy pályázati anyagát és személyes adatait a jelentkezési folyamat lezárulását követő 12 hónapig kezelje az Adatkezelő. Hozzájárulásával elfogadja, hogy a 12 hónap alatt aktuális állásajánlatainkról (ideértve a leányvállalatok állásajánlatait is) értesíthetjük.

Adatkezelés meghosszabbíthatósága:

A jelentkezési folyamat lezárását követően, az Adatkezelő a jelentkezőnek 12 hónap eltelte után e-mail üzenetet küld, melyben tájékoztatja a jelentkezőt, hogy személyes adatainak kezelésére további 12 hónapra vonatkozóan hozzájárulást adhat az Adatkezelőnek. Amennyiben a jelentkező az Adatkezelő által megküldött e-mail üzenetre (i) nem válaszol, vagy (ii) nem adja meg a hozzájárulását, úgy az Adatkezelő a jelentkező személyes adatait törli.

Személyes adatok módosítása, törlése:

A jelentkezők jogosultak személyes adatainak javítását, törlését, korlátozását kéni, illetve tájékoztatást kérni az Adatkezelő, illetve leányvállalatai által kezelt adatok köréről. Az Adatkezelő haladéktalanul eleget tesz a kérelemben foglaltaknak.

Név: Nolato Magyarország Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Jánossomorjai u. 3.

E-mail cím: hungary@nolato.com

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: Szrogh Dávid, +36 30/457 99 84, david.szrogh@nolato.com

Adatbiztonság:

Az Adatkezelő, annak leányvállatai és az Adatfeldolgozó a tudomásukra jutott adatokat biztonságosan kezelik és tárolják, a biztonsági intézkedések köre többek között az adatkezelésben résztvevők által alkalmazott szervezeti intézkedésekre, valamint a pályázatok tárolását és nyilvántartását lehetővé tevő szoftver egyes megoldásaira terjednek ki.

Jogorvoslat:

A jelentkezők jogosultak panasszal fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) vagy igényüket érvényesíteni az illetékes bíróság előtt.

A NAIH elérhetőségei a következőek:

posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://naih.hu

Nolato Magyarország Ipari és Kereskedelmi

Korlátolt Felelősségű Társaság

Állásjelentkezéssel kapcsolatos adatkezelési tájékoztatás


A Nolato Magyarország Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Jánossomorjai u. 3.; cégjegyzékszám: 08-09-005462, továbbiakban: „ Adatkezelő”), valamint az Adatkezelő leányvállalatai (Nolato EMC Kft. vagy a Nolato Romania Srl.) álláspályázatára jelentkező személy, az Adatkezelő honlapján vagy személyesen leadott álláspályázat jelentkezésével önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő, valamint az adott leányvállalata személyes adatait kezelje.

Személyes adatait a mindenkori jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, bizalmasan kezeljük.

Kezelt adatok köre:

Az álláspályázatban, valamint a csatolt iratokban (önéletrajz, motivációs levél) szereplő minden személyes adatát (jelentkező neve, születési dátuma, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, stb.) kezeljük. Személyes adatai külön kérésére módosíthatjuk, kiegészítjük, vagy töröljük.

Adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja, illetve a 2016/679/EU rendelet 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján a jelentkezők önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást a felhasználó a honlap használatával vagy nyilatkozat kitöltésével, külön check-box-ok jelölésével, illetve a személyes adatai önkéntes megadásával biztosítja az Adatkezelő részére.

A jelentkezők bármikor jogosultak írásban vagy e-mailben (az Adatkezelő lenti elérhetőségeire küldött üzenetben) visszavonni hozzájárulásukat. A nyilatkozat vonatkozhat a teljes adatkezelésre vagy annak pályázat utáni meghosszabbítására.

Adatfeldolgozás, adattovábbítás, adatok megismerhetősége:

A személyes adatok feldolgozását, azaz a pályázatok során benyújtott jelentkezések kezelését az EVOLUTION CONSULTING KFT. (székhely: 3531 Miskolc, Báthory István utca 12.; cégjegyzékszám: 05-09-014424, továbbiakban: „ Adatfeldolgozó”), mint az általa fejlesztett informatikai rendszer működtetője végzi. Az Adatkezelő a tudomására jutott személyes adatokat ezen kívül harmadik személyek számára – törvényben meghatározott eseteken kívül – nem adja át, nem továbbítja, azokat nem teszi nyilvánosan elérhetővé.

Az Adatkezelő kiszervezés útján ellátja a fent megjelölt leányvállalatai részére a pályázatokkal kapcsolatos előszűrést, részben a kapcsolattartást, valamint az adatok tárolását.

A személyes adatokat az Adatkezelőnél, valamint a leányvállalatainál a kiválasztási folyamatban szereplő személyek, az Adatfeldolgozónál pedig a technikai támogatásban részt vevő személyek ismerhetik meg.

Személyes adatainak kezelése:

Jelentkezését kizárólag az álláspályázat keretében kezeli az Adatkezelő, illetve az esetlegesen érintett leányvállalata. Jelentkezésekor azonban hozzájárulást adhat arra, hogy pályázati anyagát és személyes adatait a jelentkezési folyamat lezárulását követő 12 hónapig kezelje az Adatkezelő. Hozzájárulásával elfogadja, hogy a 12 hónap alatt aktuális állásajánlatainkról (ideértve a leányvállalatok állásajánlatait is) értesíthetjük.

Adatkezelés meghosszabbíthatósága:

A jelentkezési folyamat lezárását követően, az Adatkezelő a jelentkezőnek 12 hónap eltelte után e-mail üzenetet küld, melyben tájékoztatja a jelentkezőt, hogy személyes adatainak kezelésére további 12 hónapra vonatkozóan hozzájárulást adhat az Adatkezelőnek. Amennyiben a jelentkező az Adatkezelő által megküldött e-mail üzenetre (i) nem válaszol, vagy (ii) nem adja meg a hozzájárulását, úgy az Adatkezelő a jelentkező személyes adatait törli.

Személyes adatok módosítása, törlése:

A jelentkezők jogosultak személyes adatainak javítását, törlését, korlátozását kéni, illetve tájékoztatást kérni az Adatkezelő, illetve leányvállalatai által kezelt adatok köréről. Az Adatkezelő haladéktalanul eleget tesz a kérelemben foglaltaknak.

Név: Nolato Magyarország Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Jánossomorjai u. 3.

E-mail cím: hungary@nolato.com

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: Szrogh Dávid, +36 30/457 99 84, david.szrogh@nolato.com

Adatbiztonság:

Az Adatkezelő, annak leányvállatai és az Adatfeldolgozó a tudomásukra jutott adatokat biztonságosan kezelik és tárolják, a biztonsági intézkedések köre többek között az adatkezelésben résztvevők által alkalmazott szervezeti intézkedésekre, valamint a pályázatok tárolását és nyilvántartását lehetővé tevő szoftver egyes megoldásaira terjednek ki.

Jogorvoslat:

A jelentkezők jogosultak panasszal fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) vagy igényüket érvényesíteni az illetékes bíróság előtt.

A NAIH elérhetőségei a következőek:

posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://naih.hu

Nolato Magyarország Ipari és Kereskedelmi

Korlátolt Felelősségű Társaság