Regisztráció
Jelentkezés adatlap adatainak átemelésével
Név
Születési adatok
Elérhetőségek
Lakcím

Végzettség
Kötelező egy végzettséget legmagasabb iskolai végzettségként megjelölni!
Kötelező egy végzettséget legmagasabb iskolai végzettségként megjelölni!

Nyelvtudás

Munkatapasztalatok

Pozícióval kapcsolatos információk
A munkába állás várható időpontjának megadása kötelező!
Fájl feltöltés
{{file.name}} {{file.size}}
*
Legalább egy file feltöltése kötelező!
Adatkezelési nyilatkozat
Válassza ki, hogy milyen formában engedélyezi adatainak kezelését és a nyilatkozat elolvasását követően véglegesítse a regisztrációját!
Az adatkezelési nyilatkozat elfogadása nélkül sajnos nem regisztrálhat adatbázisunkba!

Állásjelentkezéssel kapcsolatos adatkezelési tájékoztatás


A Nolato Magyarország Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Jánossomorjai u. 3.; cégjegyzékszám: 08-09-005462, továbbiakban: „ Adatkezelő”), valamint az Adatkezelő leányvállalatai (Nolato EMC Kft. vagy a Nolato Romania Srl.) álláspályázatára jelentkező személy, az Adatkezelő honlapján vagy személyesen leadott álláspályázat jelentkezésével önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő, valamint az adott leányvállalata személyes adatait kezelje.

Személyes adatait a mindenkori jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, bizalmasan kezeljük.

Kezelt adatok köre:

Az álláspályázatban, valamint a csatolt iratokban (önéletrajz, motivációs levél) szereplő minden személyes adatát (jelentkező neve, születési dátuma, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, stb.) kezeljük. Személyes adatai külön kérésére módosíthatjuk, kiegészítjük, vagy töröljük.

Adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja, illetve a 2016/679/EU rendelet 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján a jelentkezők önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást a felhasználó a honlap használatával vagy nyilatkozat kitöltésével, külön check-box-ok jelölésével, illetve a személyes adatai önkéntes megadásával biztosítja az Adatkezelő részére.

A jelentkezők bármikor jogosultak írásban vagy e-mailben (az Adatkezelő lenti elérhetőségeire küldött üzenetben) visszavonni hozzájárulásukat. A nyilatkozat vonatkozhat a teljes adatkezelésre vagy annak pályázat utáni meghosszabbítására.

Adatfeldolgozás, adattovábbítás, adatok megismerhetősége:

A személyes adatok feldolgozását, azaz a pályázatok során benyújtott jelentkezések kezelését az EVOLUTION CONSULTING KFT. (székhely: 3531 Miskolc, Báthory István utca 12.; cégjegyzékszám: 05-09-014424, továbbiakban: „ Adatfeldolgozó”), mint az általa fejlesztett informatikai rendszer működtetője végzi. Az Adatkezelő a tudomására jutott személyes adatokat ezen kívül harmadik személyek számára – törvényben meghatározott eseteken kívül – nem adja át, nem továbbítja, azokat nem teszi nyilvánosan elérhetővé.

Az Adatkezelő kiszervezés útján ellátja a fent megjelölt leányvállalatai részére a pályázatokkal kapcsolatos előszűrést, részben a kapcsolattartást, valamint az adatok tárolását.

A személyes adatokat az Adatkezelőnél, valamint a leányvállalatainál a kiválasztási folyamatban szereplő személyek, az Adatfeldolgozónál pedig a technikai támogatásban részt vevő személyek ismerhetik meg.

Személyes adatainak kezelése:

Jelentkezését kizárólag az álláspályázat keretében kezeli az Adatkezelő, illetve az esetlegesen érintett leányvállalata. Jelentkezésekor azonban hozzájárulást adhat arra, hogy pályázati anyagát és személyes adatait a jelentkezési folyamat lezárulását követő 12 hónapig kezelje az Adatkezelő. Hozzájárulásával elfogadja, hogy a 12 hónap alatt aktuális állásajánlatainkról (ideértve a leányvállalatok állásajánlatait is) értesíthetjük.

Adatkezelés meghosszabbíthatósága:

A jelentkezési folyamat lezárását követően, az Adatkezelő a jelentkezőnek 12 hónap eltelte után e-mail üzenetet küld, melyben tájékoztatja a jelentkezőt, hogy személyes adatainak kezelésére további 12 hónapra vonatkozóan hozzájárulást adhat az Adatkezelőnek. Amennyiben a jelentkező az Adatkezelő által megküldött e-mail üzenetre (i) nem válaszol, vagy (ii) nem adja meg a hozzájárulását, úgy az Adatkezelő a jelentkező személyes adatait törli.

Személyes adatok módosítása, törlése:

A jelentkezők jogosultak személyes adatainak javítását, törlését, korlátozását kéni, illetve tájékoztatást kérni az Adatkezelő, illetve leányvállalatai által kezelt adatok köréről. Az Adatkezelő haladéktalanul eleget tesz a kérelemben foglaltaknak.

Név: Nolato Magyarország Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Jánossomorjai u. 3.

E-mail cím: hungary@nolato.com

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: Szrogh Dávid, +36 30/457 99 84, david.szrogh@nolato.com

Adatbiztonság:

Az Adatkezelő, annak leányvállatai és az Adatfeldolgozó a tudomásukra jutott adatokat biztonságosan kezelik és tárolják, a biztonsági intézkedések köre többek között az adatkezelésben résztvevők által alkalmazott szervezeti intézkedésekre, valamint a pályázatok tárolását és nyilvántartását lehetővé tevő szoftver egyes megoldásaira terjednek ki.

Jogorvoslat:

A jelentkezők jogosultak panasszal fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) vagy igényüket érvényesíteni az illetékes bíróság előtt.

A NAIH elérhetőségei a következőek:

posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://naih.hu

Nolato Magyarország Ipari és Kereskedelmi

Korlátolt Felelősségű Társaság

Állásjelentkezéssel kapcsolatos adatkezelési tájékoztatás


A Nolato Magyarország Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Jánossomorjai u. 3.; cégjegyzékszám: 08-09-005462, továbbiakban: „ Adatkezelő”), valamint az Adatkezelő leányvállalatai (Nolato EMC Kft. vagy a Nolato Romania Srl.) álláspályázatára jelentkező személy, az Adatkezelő honlapján vagy személyesen leadott álláspályázat jelentkezésével önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő, valamint az adott leányvállalata személyes adatait kezelje.

Személyes adatait a mindenkori jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, bizalmasan kezeljük.

Kezelt adatok köre:

Az álláspályázatban, valamint a csatolt iratokban (önéletrajz, motivációs levél) szereplő minden személyes adatát (jelentkező neve, születési dátuma, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, stb.) kezeljük. Személyes adatai külön kérésére módosíthatjuk, kiegészítjük, vagy töröljük.

Adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja, illetve a 2016/679/EU rendelet 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján a jelentkezők önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást a felhasználó a honlap használatával vagy nyilatkozat kitöltésével, külön check-box-ok jelölésével, illetve a személyes adatai önkéntes megadásával biztosítja az Adatkezelő részére.

A jelentkezők bármikor jogosultak írásban vagy e-mailben (az Adatkezelő lenti elérhetőségeire küldött üzenetben) visszavonni hozzájárulásukat. A nyilatkozat vonatkozhat a teljes adatkezelésre vagy annak pályázat utáni meghosszabbítására.

Adatfeldolgozás, adattovábbítás, adatok megismerhetősége:

A személyes adatok feldolgozását, azaz a pályázatok során benyújtott jelentkezések kezelését az EVOLUTION CONSULTING KFT. (székhely: 3531 Miskolc, Báthory István utca 12.; cégjegyzékszám: 05-09-014424, továbbiakban: „ Adatfeldolgozó”), mint az általa fejlesztett informatikai rendszer működtetője végzi. Az Adatkezelő a tudomására jutott személyes adatokat ezen kívül harmadik személyek számára – törvényben meghatározott eseteken kívül – nem adja át, nem továbbítja, azokat nem teszi nyilvánosan elérhetővé.

Az Adatkezelő kiszervezés útján ellátja a fent megjelölt leányvállalatai részére a pályázatokkal kapcsolatos előszűrést, részben a kapcsolattartást, valamint az adatok tárolását.

A személyes adatokat az Adatkezelőnél, valamint a leányvállalatainál a kiválasztási folyamatban szereplő személyek, az Adatfeldolgozónál pedig a technikai támogatásban részt vevő személyek ismerhetik meg.

Személyes adatainak kezelése:

Jelentkezését kizárólag az álláspályázat keretében kezeli az Adatkezelő, illetve az esetlegesen érintett leányvállalata. Jelentkezésekor azonban hozzájárulást adhat arra, hogy pályázati anyagát és személyes adatait a jelentkezési folyamat lezárulását követő 12 hónapig kezelje az Adatkezelő. Hozzájárulásával elfogadja, hogy a 12 hónap alatt aktuális állásajánlatainkról (ideértve a leányvállalatok állásajánlatait is) értesíthetjük.

Adatkezelés meghosszabbíthatósága:

A jelentkezési folyamat lezárását követően, az Adatkezelő a jelentkezőnek 12 hónap eltelte után e-mail üzenetet küld, melyben tájékoztatja a jelentkezőt, hogy személyes adatainak kezelésére további 12 hónapra vonatkozóan hozzájárulást adhat az Adatkezelőnek. Amennyiben a jelentkező az Adatkezelő által megküldött e-mail üzenetre (i) nem válaszol, vagy (ii) nem adja meg a hozzájárulását, úgy az Adatkezelő a jelentkező személyes adatait törli.

Személyes adatok módosítása, törlése:

A jelentkezők jogosultak személyes adatainak javítását, törlését, korlátozását kéni, illetve tájékoztatást kérni az Adatkezelő, illetve leányvállalatai által kezelt adatok köréről. Az Adatkezelő haladéktalanul eleget tesz a kérelemben foglaltaknak.

Név: Nolato Magyarország Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Jánossomorjai u. 3.

E-mail cím: hungary@nolato.com

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: Szrogh Dávid, +36 30/457 99 84, david.szrogh@nolato.com

Adatbiztonság:

Az Adatkezelő, annak leányvállatai és az Adatfeldolgozó a tudomásukra jutott adatokat biztonságosan kezelik és tárolják, a biztonsági intézkedések köre többek között az adatkezelésben résztvevők által alkalmazott szervezeti intézkedésekre, valamint a pályázatok tárolását és nyilvántartását lehetővé tevő szoftver egyes megoldásaira terjednek ki.

Jogorvoslat:

A jelentkezők jogosultak panasszal fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) vagy igényüket érvényesíteni az illetékes bíróság előtt.

A NAIH elérhetőségei a következőek:

posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://naih.hu

Nolato Magyarország Ipari és Kereskedelmi

Korlátolt Felelősségű Társaság